ติดตั้งระบบไฟฟ้า Electric Installation


ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับโรงงาน สำนักงานและอาคาร
ระบบตู้ไฟฟ้า Switchgear Panel & MDB and MCC Panel
ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer)
ระบบสายไฟฟ้า(Power Cable System)
ระบบ Grounding System, Lightning System
ระบบแสงสว่าง Lighting System
ระบบคอนโทรล (Automation Control System)
บริษัท กรุงไทยยูไนเต็ดไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)​
97/131 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง​ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270​​
โทรศัพท์: 02-756-1354-6, 02-756-1410-12   มือถือ: 089-897-2591, 061-410-9430
แฟกซ์: 02-384-6374, 02-384-6528   เมล์: sales@ktue.net   ไอดีลาย: ktue.sale
วันเวลาเปิดทำการ:  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา: 08.00 - 17.00 น.