ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ดสำหรับโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

ตู้สวิทช์เกียร์แรงสูง (High Voltage) ขนาด 24 kV
ตู้สวิทช์บอร์ดขนาดกลาง (Medium Voltage) ขนาด 11kV,6.6 kV,3.3 kV
ตู้สวิทช์บอร์ดแรงต่ำ (Low Voltage) ขนาด 400/230 V

การคำนวณขนาดของอุปกรณ์ จัดพื้นที่ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกัน
การเลือกอุปกรณ์ตามมาตรฐานและความเหมาะสม
จัดทำการประมาณราคา เวลา และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน
บริษัท กรุงไทยยูไนเต็ดไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)​
97/131 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง​ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270​​
โทรศัพท์: 02-756-1354-6, 02-756-1410-12   มือถือ: 089-897-2591, 061-410-9430
แฟกซ์: 02-384-6374, 02-384-6528   เมล์: sales@ktue.net   ไอดีลาย: ktue.sale
วันเวลาเปิดทำการ:  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา: 08.00 - 17.00 น.