ประกอบตู้ไฟโรงงาน ตู้สวิทซ์บอร์ด
ตู้คอนโทรล ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า


    ให้บริการประกอบตู้ไฟฟ้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในรูปแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งออกแบบระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟยกตู้ ขึ้นตั้งลากสายเข้าตู้จนจบกระบวนการทุกระบบ

   บริการหลังการขาย บริษัทฯมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างผู้ชํานาญ งานด้านระบบไฟฟ้าสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆที่พร้อมจะให้คําแนะนําคอยดูแลตรวจเช็ค/บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอด้วย อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนให้คําปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาที่หน้างานให้กับลูกค้าได้อย่างทันทีด้วยเช่นกันด้วยความตระหนักถึงการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ฉับไว
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายหม้อปั่นน้ําตาล

ในอุตสาหกรรมน้ําตาลทั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่
หม้อปั่นน้ําตาลของบริษัท SU GROUP
SL Series Fully Automatic Continuous Centrifuge
XG Series Fully Automatic Plough Discharge Batch Centrifuge
ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับโรงงาน สำนักงานและอาคาร
ระบบตู้ไฟฟ้า Switchgear Panel & MDB and MCC Panel
ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer)
ระบบสายไฟฟ้า(Power Cable System)
ระบบ Grounding System, Lightning System
ระบบแสงสว่าง Lighting System
ระบบคอนโทรล (Automation Control System)
ออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงาน
หรืออาคารขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่


ระบบไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) ขนาด 24 kV
ระบบไฟฟ้าปานกลาง (Medium Voltage) ขนาด 11kV,6.6 kV,3.3 kV
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage) ขนาด 400/230 V

การคำนวณขนาดของอุปกรณ์ จัดพื้นที่ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกัน
การเลือกอุปกรณ์ตามมาตรฐานและความเหมาะสม
จัดทำการประมาณราคา เวลา และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน
บริษัท กรุงไทยยูไนเต็ดไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)​
97/131 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง​ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270​​
โทรศัพท์: 02-756-1354-6, 02-756-1410-12   มือถือ: 089-897-2591, 061-410-9430
แฟกซ์: 02-384-6374, 02-384-6528   เมล์: sales@ktue.net   ไอดีลาย: ktue.sale
วันเวลาเปิดทำการ:  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา: 08.00 - 17.00 น.