ประกอบตู้ไฟโรงงาน ตู้สวิทซ์บอร์ด
ตู้คอนโทรล ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า
Main Distribution Board


    ให้บริการประกอบตู้ไฟฟ้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในรูปแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งออกแบบระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟยกตู้ ขึ้นตั้งลากสายเข้าตู้จนจบกระบวนการทุกระบบ

   บริการหลังการขาย บริษัทฯมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างผู้ชํานาญ งานด้านระบบไฟฟ้าสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆที่พร้อมจะให้คําแนะนําคอยดูแลตรวจเช็ค/บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอด้วย อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนให้คําปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาที่หน้างานให้กับลูกค้าได้อย่างทันทีด้วยเช่นกันด้วยความตระหนักถึงการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ฉับไว

บริษัท กรุงไทยยูไนเต็ดไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)​
97/131 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง​ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270​​
โทรศัพท์: 02-756-1354-6, 02-756-1410-12   มือถือ: 089-897-2591, 061-410-9430
แฟกซ์: 02-384-6374, 02-384-6528   เมล์: sales@ktue.net   ไอดีลาย: ktue.sale
วันเวลาเปิดทำการ:  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา: 08.00 - 17.00 น.