บริษัท กรุงไทยยูไนเต็ดไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)​
97/131 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง​ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270​​
โทรศัพท์: 02-756-1354-6, 02-756-1410-12
แฟกซ์: 02-384-6374, 02-384-6528  เมล์: sales@ktue.net
วันและเวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา: 08.00 - 17.00 น.